INFO KOLEKSI PERPUSTAKAAN


Dianggarkan terdapat hampir 8000 koleksi bahan di perpustakaan seperti :-
 • Buku
 • Suratkhabar
 • Laporan Tahunan
 • Majalah Berkala
 • Risalah
 • Peta
 • Fotograf
 • Rakaman Video
 • Bahan Multimedia / Audio
 • Pekeliling Perkhidmatan
 • Pekeliling Perbendaharaan 1PP
 • Surat Edaran Perkhidmatan
 • Surat Pekeliling Perkhidmatan
 • Malaysian Standard
 • British Standard
 • Australian Standard

No comments:

Post a Comment

Terima kasih di atas komen / cadangan anda...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...