PIAGAM PELANGGAN, VISI, MISI DAN SLOGAN UNIT
PIAGAM PELANGGAN UNIT PUSAT SUMBER DAN DOKUMENTASI

Memastikan perkhidmatan yang diberikan kepada pengguna adalah sempurna, berkesan dan menepati kehendak.

Memastikan urusan pinjaman bahan Perpustakaan diselesaikan dalam tempoh yang singkat bagi setiap pelanggan.
VISI UNIT PUSAT SUMBER DAN DOKUMENTASI

Menjadi pusat perujukan dan maklumat yang efisien yang berkaitan dengan kebombaanMISI UNIT PUSAT SUMBER DAN DOKUMENTASI

Memberikan perkhidmatan yang terbaik, relevan dan mudah capai.

Memperolehi, mengumpul, menyimpan dan memelihara semua bahan-bahan perpustakaan dan terbitan terutamanya terbitan-terbitan yang diterbitkan oleh Jabatan dan organisasinya.

Memproses, menyusun, mendokumentasi dan menyebarkan maklumat-maklumat yang terdapat di perpustakaan kepada pengguna.SLOGAN UNIT PUSAT SUMBER DAN DOKUMENTASI

" ILMU PEMANGKIN KEJAYAAN "

No comments:

Post a Comment

Terima kasih di atas komen / cadangan anda...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...